Villreinen 2018

Årboka Villreinen har vært utgitt hvert eneste år siden førsteutgaven i 1986. Utgiver er Villreinrådet i Norge, organisasjonen for villreinutvalg og villreinnemnder. Årboka har alltid hatt stor anseelse og er den eneste publikasjonen som årlig formidler ny kunnskap om villreinen i Sør-Norge og på Svalbard.

I årets nummer kan du blant annet lese om villrein og kraftproduksjon, opplæringsjakt, gps-merking, skrantesyke og masse annet villreinstoff.

Villreinen vil etterhvert også komme i en digital versjon.

Årboka kan du bestille her: Info og bestilling

TORGEIR LANDE