0

Velkommen på jakt hos fjellstyrene

P9210729.JPG

Fjellstyrene forvalter og administrere all jakt og fangst på statsallmenningene i Sør-Norge og er samlet sett norges største tilbyder av jakt og fiske til allmennheten. Årlig selges ca 25.000 småviltkort, 1 200 fellingstillatelser for elg og 5-7000 fellingstillatelser for villrein. Fjellstyrens forvaltning er regulert i Fjelloven og Forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenningene.

Småviltjakt

Fjellstyrene tilbyr jakt på de fleste jaktbare arter. Rypejakt med hund er den mest populære jaktaI perioder med begrenset kortsalg er det vanlig å søke fjellstyret direkte om jaktkort. Enkelte fjellstyrer selger også kort etter "først til mølla"-prinsippet på www.inatur.no.

I perioder med åpent kortsalg kan jaktkort fås kjøpt fra hvert enkelt fjellstyre og/eller lokalt næringsliv som selger kort på vegne av fjellstyret. For noen fjellstyrer administrerer den lokale jeger- og fiskerforeningen kortsalget. De fleste fjellstyrene har også kortsalg direkte på www.inatur.no.

Storviltjakt

Jaktkort på elg og hjort utlyses felles for alle fjellstyrene på www.inatur.no. Informasjon om alle ledige jaktfelt på statsallmenning kan du også få ved å kontakte Steinkjer fjellstyre (tlf 99 55 55 10), fjellstyrene i Oppland (tlf 61 11 95 70) eller ved å sende en e-post til oss. Søknadsfrist er 1. mai. 60% av jaktfeltene er forbeholdt innenbygdsboende

Villreinkort for utenbygds utlyses for fjellstyrene i Oppland inkl. Sunndal gjennom www.inatur.no. Spørsmål kan rettes til Oppland@fjellstyrene.no. Søknadfrist er 1. mai. For villreinjakt hos de andre fjellstyrene samt for innenbygdsboende må man ta kontakt med hvert enkelt fjellstyre eller følge med på Inatur.no.