Dagskort for elgjakt

P1150155.JPG

Etter at flere jaktlag nå har forlatt elgskogen eller hjorteliene, er det i mange områder igjen dyr som skal felles i forhold til kvotene. Får å nå sine mål i bestandsplanene selger flere fjellstyrer dagskort eller andre korttidskort for jakt på resterende kvoter. Prisene på disse kortene er ofte lave, hvor man har et jaktkort for hovedjeger og flere kort som kan kjøpes for de som skal jakte sammen med hovedjeger. Prisene ligger vanligvis på mellom 100 og 300 kr, omtrent som for et vanlig småviltkort hos fjellstyrene.

Dersom man er heldig å får felt dyr, betaler man kilopris ut fra dyrets størrelse. Fjellstyrets øvrige regler i forhold til storviltjakt gjelder som under den ordinære lagjakten. Avtale om ettersøkshund, varslingsrutiner mv må derfor følges.

For å få oversikt over hvilke fjellstyrer som selger dagskort/korttidskort, kan det være fornuftig å følge de aktuelle fjellstyrene på facebook. En oversikt finner du her: www.fjellstyrene.no/finn-fjellstyre

Noen fjellstyrer med dagskort-jakt er:

  • Lom fjellstyre (hjort)

  • Fjellstyrene i Lierne

  • Namsskogan fjellstyre

  • Ålen og Haltdalen fjellstyrer

  • Snåsa fjellstyre

  • Budal fjellstyre

Tilbudene finner du på Inatur.no eller ved å kontakte fjellstyret direkte.

TORGEIR LANDE