Husk fristen for elg/hjortejakt

Foto: Nathan Anderson

Foto: Nathan Anderson

Fjellstyrene har pr 26/4 mottat søknad fra 226 jaktlag på elg/hjortejakt fordelt på i alt 114 tilbud innen elg/hjort på statsallmenning. Normalt mottar fjellstyrene søknad fra over 300 jaktlag.

Det finnes noen få rene jaktfelt for hjort, men i hovedsak tildeles fellingstillatelser på hjort sammen med fellingstillatelser på elg. Årlig felles ca 1050 elg på statsallmenningene. De fleste kontrakene er fire-årige.

60 % av fellingstllatelsen kan forbeholdes innenbygs jaktlag. Normalt er omkring 60% av jegerne utenbygds, da det også er mange utenbygds jegere på de innenbygds jaktlagene (inntil 50 % må være innenbygds). Fordelingen er fastlagt i en egen forskrift fra Miljødirektoratet.

I midten av mai vil fjellstyrene foreta en elektronisk trekning. Her kan du lese mer om hvordan elg- og hjortejakt hos fjellstyrene fordeles: https://www.fjellstyrene.no/slik-tildeles-storviltjakta

Alle ledige jaktfelt på elg og hjort, samt villreinjakt fra fjellstyrene finner du her: Storvilt fjellstyrene 2019

Søknadsfristen er 2. mai.

Her kan du se hvordan du enklest fyller ut din søknad på Inatur.no (video fra Inatur.no)

TORGEIR LANDE