Husk søknadsfristen for elg, hjort og villreinjakt

Foto: RIngebu fjellstyre, Erik Hagen

Foto: RIngebu fjellstyre, Erik Hagen

Har du ikke søkt elg, hjort eller villreinjakt for fjellstyrene enda, må du skynde deg. De aller fleste fjellstyrene har frist 2. mai kl 23.59 (noen få har frist 1. mai). Det er per i dag (30/4) kommet inn en god del søknader på både elg/hjortejakt og villreinjakt. Sjekk også at søknaden er sendt inn og ikke bare mellomlagret.

Her har du ledige jaktfelt på elg og hjort hos fjellstyrene i 2018: https://bit.ly/2r9s0FY

Her har du ledige jaktfelt på villrein hos fjellstyrene i 2018: https://bit.ly/2vXG0Y3

Vi gjør oppmerksomme på at ikke alle fjellstyrene har sine villreintilbud på Inatur.no og at du må søke direkte til fjellstyret. Dette finner du på fjellstyrenes egen nettside, se https://www.fjellstyrene.no/finn-fjellstyre/

Lurer du på hvordan storviltjakta administreres og fordeles? Svaret finner du her: https://www.fjellstyrene.no/slik-tildeles-storviltjakta

Foto:Ringebu fjellstyre, Bjørn Moastuen

Foto:Ringebu fjellstyre, Bjørn Moastuen

TORGEIR LANDE