Villreinjakta i Oppland er trukket

Villreinjakta for utenbygds fra fjellstyrene i Oppland inkludert Sunndal er nå trukket. Alle som har søkt skal ha få tilsendt en e-post. Husk å sjekk mappen for søppelpost hvis du ikke har mottatt noe. De som har fått tildelt jakt blir opplyst om dette i e-posten. Her følger det også med en betalingslink samt at betalingsfrist er oppgitt. Dersom man ikke betaler innen fristen vil jaktkortet tildeles andre på ventelisten. Også de som ikke har fått jakt skal ha mottatt en epost som bekrefter dette.

Vi beklager at vi på grunn av ny personvernlov/GDPR i år ikke kan publisere hele trekningslisten, se mer info her

Det er vanskelig for oss å oppgi hvilken plass du har på ventelisten da det er en generell venteliste for alle jaktfelt. Din plassering er derfor avhangig av dine prioriteringer og hvilke prioriteringer alle før deg på ventelisten har. Så snart det blir ledige kort vil du få e-post om dette dersom du er den første på ventelisten som har prioritert dette tilbudet.

All tildeling av jakt hos fjellstyrene er enkeltvedtak og kan påklages Miljødirektoratet. 

TORGEIR LANDE