Elg- og hjortejakta er trukket

P9150647.JPG

Elg- og hjortejakta hos fjellstyrene 2019 er nå trukket. På grunn av ny personvernlov og GDPR kan vi ikke publisere trekningsresultatene, se mer her.

All som har fått tildelt jakt vil få beskjed fra fjellstyret i området hvor det har fått tildelt jakt.

Alle som ikke har fått jakt vil motta en e-post fra Norges Fjellstyresamband med beskjed om at de står på venteliste. Det er vanskelig for oss å oppgi hvilken plass du har på ventelisten da det er en generell venteliste for alle jaktfelt. Din plassering er derfor avhengig av dine prioriteringer og hvilke prioriteringer alle før deg på ventelisten har. Så snart det blir ledige kort vil du få e-post om dette dersom du er den første på ventelisten som har prioritert dette tilbudet.

All tildeling av jakt hos fjellstyrene er enkeltvedtak og kan påklages Miljødirektoratet. 

TORGEIR LANDE